میوه مارزیبان

میوه مارزیبان

وزن کل  : 450 گرم 
نوع بسته بندی : جعبه مقوایی
کد محصول: 1406